Miljösamverkan Sydost

  Mljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna.

  Samverkan sker genom att driva olika projekt inom våra arbetsområden samt genomföra valda utbildnings- och temadagar.

  På hemsidan finns alla aktuella och avslutade projekt (flik ovan, tidigare projekt).

  Höstlöv

  För mer information om övriga miljösamverkan klicka på loggan nedan.
  Film om miljösamverkan se: https://miljosamverkanskane.se/film-vad-ar-miljosamverkan/


  Logga Miljösamverkan Sverige