Miljösamverkan Sydost

Mljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna.

Samverkan sker genom att driva olika projekt inom våra arbetsområden samt genomföra valda utbildnings- och temadagar.

På hemsidan finns alla aktuella och avslutade projekt (flik ovan, tidigare projekt).

Beijershamn

För mer information om övriga miljösamverkan klicka på loggan nedan.
Film om miljösamverkan se: https://vimeo.com/showcase/6731574

Logga Miljösamverkan Sverige