• Projekt 2022

Animaliska biprodukter (ABP)

Mål

Öka kunskapen och kontrollen av animaliska biprodukter i livsmedelsverksamheter.

Tidplan

Början av hösten 2022 - Träff med inspektörerna, uppstart av kontrollperiod.

Aktuellt

Maj 2022 - Planering pågår

Projektuppdrag   

Animaliska biprodukter (förkortat ABP) är hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och som inte är avsedda som livsmedel.

I livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och lager för livsmedel uppstår ABP när produkter av olika skäl inte längre är möjliga att sälja eller distribuera, och som därav inte kan användas som livsmedel. Om produkterna helt eller delvis kommer från djurriket räknas de som ABP.

Det är viktigt att det finns kunskap om animaliska biprodukter och hur de ska tas om hand för att minska risken för spridning av sjukdomar. Det är därför viktigt att det kontrolleras. Eftersom det är ett område som det inte har arbetats med så mycket är det mycket värt att vi inom miljösamverkan gör det tillsammans.

Arbetsgrupp

Amanda Lindh, Oskarshamns kommun
Mia Blomberg, Emmaboda kommun
Jenny Bälter, Hultsfred och Vimmerbys kommun
Jennie Sandgren, Region Gotland
Per Tjernby, Region Gotland