• Projekt 2022

Fortsättning av projektet om nedlagda kommunala deponier

Nedlagda kommunala deponier 2010 - - ->

Mål

80% av de nedlagda kommunala deponierna (riskklass 1 och 2) är undersökta och åtgärdade 2023

Delmål

Öka kunskapen hos handläggare och deponiansvariga om nedlagda deponier


Aktuellt

Maj 2022 - Ett nätverksmöte genomfördes den 28 april med länens tillsynsmyndigheter där bl.a. förslag på kommande års verksamhet inkom. Arbetsgruppen kommer att träffas under hösten och ta fram en plan for fortsatt arbete.

Resultat

Under 2021 hade 73 av de 146 nedlagda kommunala deponierna (riskklass 1 och 2) undersökts.
 

Arbetsgrupp

Karin Bernefalk, Nybro kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Mikael Anjar Ödergården, Länsstyrelsen Kalmar län
Susanne Martinsson, Västerviks kommun