• Tidigare projekt
  • Avfall
  • Användning av avfall i anläggningsändamål 2020

Användning av avfall i anläggningsändamål 2020

Mål

Förenkla, effektivisera och tydliggöra handläggningen av massor för inspektörer och entreprenörer
Visa exempel på bra samsyn om massor mellan berörda kommunala förvaltningar

Projektplan

Maj - Okt Arbeta fram en digital utbildning om det nya regelverket
21 - 22 Okt NV´s utbildning om avfall genomförs, ej MSO
2 -12 Nov Digital utbildning om det nya regelverket, målgrupp inspektörer
19 Nov Teams möte där frågor kan tas upp om det nya regelverket
Jun - Dec 2021 Om det nya regelverket träder ikraft kring årsskiftet och NVs vägledning kommer betsgruppen att arbeta fram en checklista under denna period utifrån vår tidigare modell.

Aktuellt

Oktober 2020 - En inbjudan att delta i utbildningspaketet om det nya regelverket finns här

Arbetsgrupp

Lotta Lindeborg - Mörbylånga kommun
Martin Sundén - Hultsfred/Vimmerby kommuner
Karin Bernefalk - Nybro kommun
Lotta Rundberg - Länsstyrelsen Kalmar län

Uppdrag

Handledningsprojekt
Samsyn kring bedömningar, tydliggörande av lagstiftning, handbok och vägledning.