Avfallshantering vid företag

Mål

Genom tillsyn minska mängden verksamhetsavfall som läggs på deponi och därmed öka återanvändningen och återvinningen Öka företagarnas och miljöhandläggarnas kompetens inom avfallsområdet Redovisa exempel på bra avfallshantering vid företag Kartlägga möjligheter och hinder för en ökad avfallsåtervinning på företagen

Resultat

Projektet inleddes 2004 med en gemensam temadag om verksamhetsavfall som riktade sig till både företag och miljöhandläggare. Ett inspektionsunderlag och informationsmaterial om verksamhetsavfall togs  fram av arbetsgruppen. Många miljöfarliga verksamheter i Kalmar län fick informationsmaterial om verksamhetsavfall och vissa företag besöktes av berörd tillsynsmyndighet. Inspektionsresultaten sammanställdes i rapportform och handläggare, förtroendevalda och företag informerades om resultatet genom en kort broschyr.

Informationsmaterial

avfall Informationsbroschyr om verksamhetsavfall (Reviderad 2012-01-11) 

avfall Slutrapport 

avfall Kort information om projektets resultat

Examensarbete

avfall     Christina Larsson har i sitt examensarbete skrivit om avfallshantering och materialåtervinning hos restauranger i Borgholms kommun (10p, miljöingenjörsprogrammet Högskolan i Kalmar)