Avfallshantering på livsmedelsanläggningar och företag 2011

Mål:

Logga - AvfallMinska avfallsmängden och öka sorteringen på livsmedels-anläggningarna genom egenkontroll.

Nationellt miljömål: Giftfri miljö - rödmarkerat regionalt miljömål 

Projektplan:

Feb - juni Insamling av material för att ta fram en broschyr. Planering av temadagar.

Juli -sep Remiss av broschyr

Sep-nov Broschyr klar / Temadagar genomförs

 

Resultat: Temadagar för livsmedelsföretagare och tillsynsmyndigheter: Se inbjudan (pdf) 

24 okt Kalmar

31 okt Vimmerby

28 nov Gotland

BroschyrMinska matavfallet (pdf)

Arbetsgrupp

Ingeborg Nikkanen, Kalmar kommun
Simon Cederholm, Borgholms kommun
Karl Nordström, Länsstyrelsen i Kalmar län
aren Jensen, Miljösamverkan Sydost