Farligt avfall 2006

Mål

  • Förebygga uppkomsten av farligt avfall på företagen i Kalmar län
  • Säkra rätt hantering av det farliga avfallet på företagen
  • Öka kunskapen om avfallskedjan hos både företagarna och handläggarna

Metod

  • Projektet startade med en temadag om farligt avfall den 2 juni 2006, där både företagsrepresentanter och handläggare deltog.
  • En broschyr om regelverket kring farligt avfall har tagits fram för information till företag.
  • För att kunna nå projektmålen och även säkra en likvärdig bedömning av länets företag, togs ett gemensamt inspektionsunderlag fram inför höstens inspektioner.

Resultat

Informationsmaterial

farligtavfall Broschyr om regelverket kring farligt avfall, 2017.

farligtavfall Reviderad broschyr om farligt avfall 2021.

 

Arbetsgrupp Lars Engström, Länsstyrelsen i Kalmar län
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Hans Lundgren, Emmaboda kommun
Elin Nilsson, Västerviks kommun
Christian Pettersson, Kalmar kommun