Rivningsavfall 2007

Mål

  • Nationellt mål: God bebyggd miljö/Giftfri miljö
  • Projektets mål: Tillämpa EUs avfallstrappa och säkra hanteringen
  • Öka bygg- och miljöhandläggarnas samverkan och kunskap inom området

Metod

  • Temadag i september, målgrupp: bygg- och miljöhandläggare
  • Förslag till handläggningsschema som samordnar bygg- och miljösidan
  • Förslag till gemensam information på nätet

Resultat

Uppdaterad informationsbroschyr om rivningsavfall 2017

 

Förslag till policy/handläggningsschema (pdf) >

Information om rivningsavfall 2007 (för kontorsutskrift, PDF 9 MB) >

Information och frågor om rivningsavfall 2007 (för kontorsutskrift, PDF 10 MB) >

Information och frågor om rivningsavfall 2007 (webbversion med klickbara länkar, PDF 2,8 MB)

 

Arbetsgrupp

Sophia Berggren, Hultsfred
Anders Karlsson, Vimmerby
Marie Lindström, Oskarshamn
Lennart Sellén, Emmaboda
Birgitta Arnesdotter, Länsstyrelsen i Kalmar län
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost