Enskilda avlopp 2003

Mål

Informera miljöhandläggarna i länet om nya avloppsanläggningar. Ta fram ett underlag till kommunal policy om enskilda avlopp, som kan användas vid utformningen av en egen kommunal policy och vara ett stöd i handläggningen.

Resultat

  • Ett förslag till policy för kommunerna i Kalmar län sammanställdes 2003
  • Ett seminarium om enskilda avlopp genomfördes i Västervik
  • En temakväll "Enskilda avlopp - nu och i framtiden" arrangerades i Vimmerby, Mönsterås och Färjestaden. Temadagen riktades till VVS entreprenörer och miljöhandläggare. Ny avloppsteknik presenterades av företag inom branschen, (se inbjudan nedan).

Informationsmaterial

avlopp Små avlopp i Kalmar län - underlag till kommunal policy 

avlopp OH-bilder från möte den 28 januari 2004    

Arbetsgrupp

Anders Fröberg, Västerviks kommun
tefan Larsson och Björn Holm, Vimmerby kommun
nn-Christin Olofsson, Oskarshamns kommun
Kerstin Ahlberg, Torsås kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost