Entreprenörsutbildning, enskilda nya avlopp 2005

Mål

Informera entreprenörer, branschanknuten personal och miljöhandläggare om nya enskilda avloppslösningar.

Resultat

Tre utbildningstillfällen i länet arrangerades under januari 2005 där elva miljöteknikföretag samtidigt fick visa sina produkter. 160 personer, huvudsakligen från länets VVS-företag deltog i utbildningen.

Arbetsgrupp Stina Dahlblom, Borgholms kommun
Anders Fröberg, Västerviks kommun
Karen Jensen, Regionförbundet i Kalmar län
Stefan Larsson, Vimmerby kommun
Hanna Nicklasson/Ann-Christin Olofsson, Oskarshamns kommun