Utbildning av gräventreprenörer 2008-2009

Mål

  • Minska utsläppen av närsalter till Östersjön genom att förbättra länens enskilda avlopp.
  • Öka kunskapsutbytet mellan länens entreprenörer och handläggare och informera om miljöbalkens regler.
  • Arbeta mot gemensamma handläggningsrutiner vad gäller enskilda avlopp inom länen.

Resultat

I samverkan med Maskinentreprenörerna erbjöds länens gräventreprenörer en diplom- utbildning i anläggande av enskilda avlopp. Den första teoretiska utbildningsdagen genomfördes för cirka 120 entreprenörer under november 2008 och följdes upp av en praktisk utbildningsdag den 6 maj 2009. Diplomeringen avslutas med att entreprenören anlägger en enskild avloppsanläggning som godkänns av miljöförvaltningen. Entreprenörernas namn kommer, efter genomförd utbildning, att finnas med på Miljösamverkan Sydost hemsida. Samma utbildningsdag genomfördes under våren 08 på Gotland.

Projektets arbetsgrupp har tagit fram en blankett för Utförandeintyg/entreprenörsrapport.

Den 4 februari 2009 arrangeras en miljöbalksutbildning för grävare:"Det är inte riskfritt att sätta skopan i backen".

Arbetsgrupp

Anders Fröberg, Västerviks kommun
Annika Persson Åberg, Torsås kommun
Lars-Olof Jönsson/Kerstin Blom Johansson, Oskarshamns kommun
Kristina Kvamme/Veronica Apell, Borgholms kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost