Energitillsyn 2009

Mål

Effektivisera energianvändningen på företag Minska användningen av fossila bränslen på företag

Resultat

En informationsbroschyr "Egenkontroll av energianvändning på ditt företag" samt "Handledning för energifrågor i tillsynen" togs fram av arbetsgruppen.

Egenkontroll av energianvändning på ditt företag

 energitillsyn (anpassad för utskrift

energitillsyn (anpassad för skärm)

Handledning för energifrågor i tillsynen

 energitillsyn Handledning för energifrågor i tillsynen

 Arbetsgrupp

Lotta Bohman, Länsstyrelsen i Kalmar
Ulrika Palmér Nilsson, Västerviks kommun
Ann-Christin Olofsson, Oskarshamns kommun
Annika Andersson/Christian Sandström, Kalmar kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost