Energi och transporter i tillsynen 2007

Mål

Nationellt miljömål: Begränsad klimatpåverkan Projektmål: Öka handläggarnas kunskap inom området Minska användningen av fossila bränslen och elanvändning

Resultat

  • Två utbildningsdagar om effektiv energianvändning arrangerades i Oskarshamn och Hultsfred i oktober 2007 Dokumentation > 
  • En temadag om miljövänligare transporter på företag arrangerades den 24 januari 2008 i Oskarshamn Inbjudan (pdf) >

Handledningar och informationsmaterial

Sammanställning av aktuella handledningar och bra informationsmaterial till både företagare och miljöhandläggare:

Handledningar:

Informationsmaterial:

Arbetsgrupp

Staffan Johnsson, Länsstyrelsen i Kalmar län
Christine Dahlgren, Mönsterås
Marie Jönsson, Kalmar
Ann Christin Olofsson, Oskarshamn
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost