Vindkraft - samsyn kring etablering och tillsyn 2013

Mål

  • Likartad tillsyn på vindkraftsverk inom våra län
  • Öka kunskapen hos miljöhandläggarna om vindkraftverk

Projektplan

Mars-juli Egenkontroll för vindkraft tas fram av arbetsgruppen

Sem  

Sep - Remiss av underlaget

7 nov Utbildningsdag (se under temadagar)

Dec - Rapport om projekt

Arbetsgrupp

Frida Johansson, Therese Andersson
Nybro kommun Mikael Nilsson, Länsstyrelsen i Kalmar
nna Stjärndahl, Borgholms kommun
Tomas Burén, Kalmar kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Resultat

Broschyren: Stöd för egenkontroll för vindkraft (pdf)Kort rapport om projektet (pdf)