Förorenade massor 2003

Mål

  • Utarbeta handläggningsrutiner till länets miljöinspektörer om förorenade massor.

Resultat

  • En gemensam handledning för miljöhandläggare sammanställdes under 2003.

Informationsmaterial

massor Förorenade och icke förorenade massor - handledning för miljöinspektörer (ISBN: 91-85078-01-8)