Inomhusmiljö på skolor och förskolor 2005

Miljömål

God bebyggd miljö

Mål

  • Säkra en bra miljö inom skolor och förskolor i Kalmar län.
  • Införa egenkontrollprogram på skolor och förskolor och öka kunskapen om egenkontrollförordningens krav.

Resultat

  • Skolor och förskolor informerades om egenkontrollförordningens krav genom utskick av ett informationsblad om egenkontroll.
  • Under 2005 inspekterades 96 skolor/förskolor i Kalmar län med ett gemensamt framtagit inspektionsunderlag.
  • Inspektionerna sammanställdes och resultatet redovisades på en temadag om barns hälsa i skolan den 29 mars 2006. Temadagen arrangerades tillsammans med Folkhälsocentrum.

Informationsmaterial

inomhusmiljo Slutrapport 

inomhusmiljoInspektionsunderlag 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram vägledningsmaterial och mallar för egenkontroll av fastigheter. För mera information se  "Egen koll i fastigheten - utformning av egenkontroll enligt miljöbalken"  http://www.skl.se/artikel.asp?C=7008&A=53129

Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram en "Checklista för kontrollrond skolor -05" http://www.miljosamverkan.se/vgrtemplates/Page____44210.aspx

Arbetsgruppen

Christina Blücher, Länsstyrelsen i Kalmar
Sabine Fell, Hultsfreds kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Mikael Nilsson, Torsås kommun
Kristina Persson, Emmaboda kommun
Christan Pettersson, Borgholms kommun