Kemikalier på företag 2008 - 2009

Logga - projekt Kemikalier på företag19 frågor om företagets kemikaliehantering! Arbetsgruppen till projektet "Kemikalier på företag" sammanställde några frågor om kemikaliehanteringen på företag. Till varje fråga finns en fördjupande text och hänvisning till aktuellt lagområde. Hjälp att identifiera de farligaste ämnen i företagets kemikalier finns i underlaget!Inspektionsunderlag med bilagor (pdf)

Kort om projektet "Kemikalier på företag"

Syfte

  • Genom information och inspektion stödja och stimulera företagarnas arbete med kemikalier för att uppnå miljömålet Giftfri miljö: Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
  • Höja kompetensen om kemikalier hos både företagare och handläggare.

Resultat

Projektets resultat redovisas i rapporten "Kemikalier på företag". En kort sammanfattning av projektresultatet finns i broschyren "Kemikalier på företag".

kemikaliekontroll_enl_reach Rapport 

kemikaliekontroll_enl_reach Bilagor 

kemikaliekontroll_enl_reach Broschyr

Informationsmaterial

Vilka kemiska ämnen kan mina varor innehålla? Se samlad information som Kemikalieinspektionen har gjort

Arbetsgrupp

Therese Andersson, Nybro kommun
Mattias Gerdin, Gotlands kommun
Ronny Widerström, Länsstyrelsen i Kalmar län
Ingmar B. Gustavsson, Kalmar kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost