Tillsyn och provning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013

Mål

Vägleda i handläggningen av ansökningar om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Projektplan

Jan-sep - Planera utbildningar Kartlägga förekomst av bekämpningsmedel i dricksvatten Förslag till gemensam ansökningsblankett Sammanställning av aktuella lagar och myndigheter inom området

11 sep - Samordnad kunskapsdag om bl.a. bekämpningsmedel med Länsstyrelsen i Kalmar län.

26 sep - Utbildning i Macro DB samt gemensam handläggning Dec Kort rapport om projektet

Arbetsgrupp

Stefan Brorsson/Carl-Johan Fredriksson, Kalmar kommun
Marie Lindström, Oskarshamns kommun
Anna S Samuelsson, Vimmerby kommun
Liselotte Hagström, Länsstyrelsen i Kalmar län
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Resultat

Kort rapport om projektet (pdf)

Sammanställning av lagar och berörda myndigheter vid handläggning av ansökan om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. (pdf)

Förslag till gemensam ansökningsblankett