• Tidigare projekt
  • Livsmedel
  • Livsmedelsinformation 2015

Livsmedelsinformation 2015

Mål:

Syftet med projektet var att öka kunskapen kring reglerna om livsmedelsinformation bland livsmedelsinspektörer och livsmedelsföretagare så att konsumenten kan känna sig säker och kan göra medvetna val.

Beskrivning av projektet:

Konsumenter ska kunna göra medvetna val och använda livsmedel på ett säkert sätt genom den information de får tillsammans med sitt livsmedel. För en allergiker kan den här informationen vara livsviktig. Att konsumenten får rätt livsmedelsinformation är en viktig del i livsmedelssäkerheten. I december 2014 trädde Informationsförordningen ikraft, förordning EU(1169/2011) om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Projektet omfattade både färdigförpackade livsmedel och livsmedel som inte är färdigförpackade och  bestod av utbildning för livsmedelsinspektörer, information till företagare och kontroll av företagare.

Projektresultat:

Livsmedelsinformation har kontrollerats i alla kommuner i Kalmar och Gotlands län. Butiker, restauranger och tillverkare har kontrollerats. 250 produkter har kontrollerats i 205 livsmedelsverksamheter. 60 % av verksamheterna hade en eller fler avvikelser inom området livsmedelsinformation. Den vanligaste avvikelsen var att allergiframkallande ämnen inte angavs på rätt sätt.

Resultatbroschyr "Viktig information om maten du äter"

Projektrapport

Arbetsgrupp:

Fredrik Andersson, Oskarshamn
Irina Söderberg, Nybro
Jan Ekelin, Kalmar
Rada Dobriyanova, Västervik