Redlighet på restauranger 2013

Med redlighet menas att konsumenter ska känna sig trygga, säkra och kunna göra medvetna val av de livsmedel som släpps ut på marknaden. Konsumenter får heller inte vilseledas genom felaktig presentation av livsmedel.

Mål:

Syftet med projektet är att kontrollera livsmedelssäkerheten med fokus på redligheten genom att kontrollera att det som står på menyn också ligger på tallriken eller finns i kyl och frys hos restaurangen. Kunden ska inte riskera att bli vilseledd och/eller riskera att utsättas för en hälsorisk genom att som allergiker utsättas för någon allergen. Syftet är också att öka kunskapen hos företagare och livsmedelsinspektörer.

Projektplan:

Februari - Checklista och informationsblad tas fram av arbetgruppen
Mars-September - Inspektioner utförs på livsmedelelsverksamheter
Oktober-November - Sammanställning av resultat samt framplockande av informationsmaterial till de som deltagit i projektet
December - Redovisning av projeket och pressmeddelande skickas ut

Material som tagits fram till projektet; projektbeskrivning, checklista och informationsblad till livsmedelsföretagaren finns för deltagande livsmedelsinspektörer att hitta i Kalmar läns arbetsforum på www.livsteck.net > Forum > Arbetsrum > Kalmar län.

Arbetsgrupp:

Per Andersson, Oskarshamns kommun
Oscar Ekberg, Emmaboda kommun
Anna Johansson, Miljösamverkan Sydost
Ingeborg Nikkanen, Kalmar kommun
Dag Svensson, Borgholms kommun
Lise-Lotte Wallin, Nybro kommun

Resultat:

155 livsmedelsverksamheter besöktes. 62 av dessa verksamheter hade en eller flera avvikelser (40%). De hade alltså någon produkt på menyn som inte stämde överens med den produkt som de serverar kunden.:

Restauranger behöver bli bättre på sin mottagningskontroll för att veta vad det är för produkter som de tar in i verksamheten. Det är viktigt att alla led i livsmedelskedjan arbetar för att inte vilseleda matgästerna. Det ska vara rätt livsmedel på menyn.

Projektrapport (pdf)
Informationsfolder färg (pdf)
Informationsfolder svartvit (pdf)