• Tidigare projekt
  • Livsmedel
  • Kontroll av kosttillskott 2016

Kontroll av kosttillskott 2016

Mål

Miljösamverkan Sydost har genomfört ett projekt med det övergripande målet att öka andelen säkra kosttillskott på marknaden genom att kontrollera förekomsten av de potentiellt farliga substanserna synefrin och DMBA/AMP-citrat i fettförbrännande och prestationshöjande kosttillskott.

Andra mål med projektet har varit att ta fram kontrollverktyg till inspektören, öka samsynen mellan länen samt att öka kunskapen både bland företagare och inspektörer.

Beskrivning av projektet

Kosttillskott är en produktkategori som växer i snabb takt ute på marknaden. Det har sedan tidigare varit känt att en del produkter innehåller tvivelaktiga substanser. Ett kosttillskott som innehåller otillåtna ingredienser kan innebära en hälsofara för konsumenten.

Synefrin är en uppiggande substans som påverkar hjärta och kärl och har kopplats samman med hjärtinfarkt, illamående och svimningar. DMBA, även kallad AMP-citrat, används i prestationshöjande kosttillskott. DMBA är en ny substans på marknaden och har ersatt den idag förbjudna substansen DMAA. DMBA/AMP-citrat bedöms ha samma effekter och biverkningar som DMAA, påverkan på hjärta och blodkärl så som hjärtinfarkt och hjärnblödning.

Miljösamverkan Sydosts kommuner har, med hjälp av en gemensam checklista, utfört kontroller på verksamheter som säljer kosttillskott. Det har bland annat varit livsmedels- och hälsoskostsbutiker, apotek och gym. I de fall produkten saknat svensk märkning, om det framkommit i innehållsförteckningen att produkten innehållit en dygnsdos av synefrin på mer än 40 mg eller synefrin tillsammans med koffein alternativt innehållit DMBA/AMP-citrat har produkten belagts med saluförbud.

Projektresultat

Under projektet har 201 produkter kontrollerats i 74 olika verksamheter. Fyra produkter har under projektet belagts med saluförbud. En produkt innehöll synefrin i kombination med koffein. En produkt innehöll DMBA/AMP-citrat i form av 4-metyl-2-pentanamin. Två produkter hittades som saknade svensk märkning. Samtliga produkter som belagts med saluförbud har plockats bort för försäljning i de olika verksamheterna.

Slutsatserna som dragits i projektet är:

- Kosttillskott är ett komplext område under ständig förändring och som ställer höga krav på kunskap hos konsumenter, verksamheter och kontrollmyndigheter.

- Att arbeta i projektform inom området med begränsade kontrollområden och tydliga syften rekommenderas.

- Mer kunskap och nationell samordning inom detta komplexa område efterfrågas. Det kan vara i form av gemensamma projekt och samordning vid utfärdande av förbud. Kontrollmyndigheten har generellt få resurser till att öka kompetensen inom området, som bara är en liten del av hela kontrolluppdraget.

- Resultaten visar på att det finns otillåtna kosttillskott på marknaden, trots att projektet genomförts med en snäv avgränsning. Det är därför viktigt att arbeta vidare med kontrollen och informationen till företagare och konsumenten. Mycket arbete återstår för att få en fullständig bild över hur marknaden ser ut.

Projektrapport

Arbetsgrupp

Frida Rosén, Hultsfred-Vimmerby
Irina Söderberg, Nybro
Maria Smitterberg, Gotland
Per Tjernby, Gotland
Anna Johansson, Miljösamverkan Sydost