Provtagning av egengjorda såser och röror 2017

Mål

Det övergripande och långsiktiga målet för kontrollprojektet är att öka andelen säkra egengjorda kalla såser och röror på marknaden. Det ska finnas en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa och genom provtagning, utförd av länens kontrollmyndigheter, säkerställs att säkra livsmedel släpps ut på marknaden.

Projektet kommer i huvudsak bestå av en provtagningsperiod mellan april och den 30 september.
De deltagande kommunerna tar ut prover på egengjorda kalla såser och röror i sina respektive verksamheter och skickar sedan proverna på mikrobiologisk analys.

Tidsplan

Januari-Mars     Arbetsgruppen tar fram projektplan
April Material till kontrollperioden skickas ut till kommunerna och kontrollperioden startar
September    Kontrollperiod slutar och resultat rapporteras in till arbetsgruppen
Oktober-November Sammanställning av resultatet
December  Projektrapport redovisas

Resultat

Kort information om projektets resultat

Projektrapport

Arbetsgrupp

Katarina Proos Vedin, Mörbylånga kommun

Oscar Ekberg, Emmaboda kommun

Lise-Lotte Wallin, Kalmar/Nybro kommun

Irina Söderberg, Miljösamverkan Sydost