• Tidigare projekt
  • Livsmedel
  • Samsyn Livsmedel 2018

Samsyn Livsmedel 2018

Mål

Det här projektet har som mål att öka samsynen och öka likvärdigheten i bedömningarna i Kalmar län och Region Gotland. Genom samverkan mellan inspektörerna ökar vi enligheten vilket ger jämnare bedömningar.
 

Beskrivning av projektet

Projektets huvudaktivitet kommer att bestå i gemensamma livsmedelskontroller med syftet att öka samsynen mellan de deltagande kommunerna. Inför de gemensamma samsynskontrollerna kommer arbetsgruppen anordna en Kick Off inför projektet. Efter samsynkontrollerna kommer deltagarna få besvara en kort enkät om vad de tycker om projektet, vad det har gett dem och om man tycker att man genom projektet fått ökad samsyn inom Miljösamverkan Sydost. Allt material som tas fram till projektet hittar ni i Kalmar läns arbetsrum på Livstecknet.

 

Tidsplan

13 sep            Kick off – en gemensam dag inför projektet

17 sep - 5 okt Samsynsveckor med gemensamma inspektioner (v 38-40)

30 nov           Projektrapport klar


Resultat

Projektrapport Samsyn

 

Arbetsgrupp

Ida Pettersson, Hultsfred/Vimmerby

Charlott Johansson, Kalmar

Fredric Johansson, Högsby/Mönsterås

Anna Heidesjö, Västervik

Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen Kalmar län