• Tidigare projekt
  • Livsmedel
  • Tillsynsprojekt med fokus på campylobakter och EHEC 2020

Tillsynsprojekt med fokus på campylobakter och EHEC 2020

Sjukdomsalstrande bakterier i rått kött är en risk i livsmedelshanteringen som ständigt måste övervakas och kontrolleras. Förekomst av EHEC i nötfärs och campylobakter i kycklingkött är två av riskerna. Flera utbrott sker varje år. Därför kommer årets livsmedelsprojekt att rikta in sig på att kontrollera dessa risker. En lättläst informationsbroschyr med fakta och tips tas fram, och samordnade kontroller av verksamheter som hanterar rått kött kommer genomföras. Vid kontrollerna kommer provtagning att utföras.

Mål

Effektmål

Färre konsumenter insjuknar på grund av matförgiftningar.

Verksamhetsutövare blir mer måna om sina verksamheter och om sina kunder.

Delmål

Länens inspektörer ska kunna använda provtagning som en del av kontrollen efter projektets avslut.

Ta fram informationsmaterial riktat till verksamheter om risker med hantering av rått kött.

Utföra inspektioner med provtagning och checklista och i dessa undersöka vilka avvikelser som finns i verksamheterna och sammanställa informationen. Inspektionerna ska utföras på verksamheter som hanterar rått kött.

Resultat

Informationsbroschyr 

Plansch 

Projektrapport

Projektplan

Bakgrund

Matförgiftningar på grund av EHEC eller Campylobacter är relativt vanligt. Orsaken kan exempelvis vara kött som inte uppnått tillräckligt hög temperatur vid tillagning, korskontamination i köket, eller okunskap hos den som tillreder maten.

EHEC är en bakterie som är vanligt förekommande i tarmen hos nötkreatur, och som kan förorena köttet vid slakt. Infektionsdosen är väldigt låg, och allvarliga symptom kan uppstå. Om det finns EHEC i köttfärs och färsen inte upphettas helt igenom finns risk för smittspridning.

Campylobacter är en bakterie som främst associeras med kyckling. Bakterien finns inte bara på ytan vilket gör det viktigt att se till att kycklingen alltid är helt genomstekt innan servering. Campylobakter orsakar många matförgiftningar varje år.

Omfattning och genomförande

En lättläst informationsbroschyr riktad till verksamheter kommer att tas fram. Broschyren kommer att innehålla fakta om bakterierna och tips på hur man kan arbeta i köket för att undvika smittspridning.

Till hösten kommer länens livsmedelsinspektörer att utföra revisioner av verksamheter som tillagar rått kött. En checklista och provtagningsinstruktion tas fram för att vara ett stöd till revisionerna. Provtagningen kommer att vara inriktad på E. coli-analyser av kött.

Efter att inspektörerna genomfört revisionerna kommer checklistorna att inrapporteras och resultatet att sammanställas i en projektrapport.

Tidsplan

Vår 2020: framtagande av material till checklista, provtagningsinstruktion och broschyr.
Juni 2020: Broschyr klar
Augusti-september 2020: Genomförande av inspektioner med checklista
Oktober-november 2020: Sammanställning av resultat
1 december 2020: projektrapport klar

Arbetsgrupp

Ida Pettersson, projektledare
Marie-Louise Blomberg, Emmaboda 
Sara Pettersson, Hultsfred-Vimmerby
Sofie Sandelius, Oskarshamn (föräldraledig)

Uppdrag

Tillsynsprojekt med fokus på Campylobacter och kanske EHEC

Mål
Identifiera risker i hanteringen av rått kött med avseende på Campylobacter och eventuellt även EHEC.

Beskrivning

I samband med att man gör en kontroll i en verksamhet som hanterar rått kött, framför allt kyckling och nötkött i alla dess former identifiera om det finns några risker i hanteringen. Kycklingkött innehåller ofta Campylobacter – vilket har visat sig i åtskilliga utbrott de senaste åren. Hur eliminerar verksamheten kontaminationsrisken, samt sköter beredningen och tillagningen på ett bra sätt?

Nötkött kan innehålla EHEC. Hur säkerställer VU hanteringen på ett bra sätt om de t.ex. mal köttet vad gäller t.ex. kontaminationsrisken och servering av ”medium stekt hamburgare” m.m.?

Projektet kan också innehålla en informationsbit, som att ta fram ett bra informationsmaterial som handlar om detta och lämna till verksamheterna. I informationsmaterialet kan man berätta om riskerna och hur man undviker dessa när man hanterar risklivsmedel som kyckling och nötkött.

Kontrollera restauranger och verksamheter som hanterar risklivsmedel med avseende på Ehec och Campylobacter. Identifiera och eliminera riskmoment m.m. Projektet kan med fördel innehålla en ”informationskampanj”.