• Tidigare projekt
  • Livsmedel
  • Samsyn inom kontrollområde spårbarhet 2021

Samsyn inom kontrollområde spårbarhet 2021

Kontrollprojekt 2021 Spårbarhet

Mål

Målet för det här projektet är att uppmärksamma fusk och bedrägerier och minska dessa företeelser inom mindre livsmedelsverksamheter som hanterar rått kött och/eller ägg genom att:

- öka kunskaperna hos livsmedelsinspektörerna

- öka både förståelsen och kunskaperna hos företagarna

- genomföra inspektioner i Kalmar län och Gotlands län

- informera allmänheten om problemet och berätta att vi jobbar för att stoppa det

 

Beskrivning av projektet

Fusk och bedrägerier förekommer inom livsmedelsbranschen. En viktig uppgift för livsmedelskontrollen är att upptäcka och minska dessa företeelser.

I detta projekt har vi valt att fokusera på mindre livsmedelsverksamheter som butiker, restauranger och pizzerior som hanterar rått kött och i förekommande fall ägg. I projektet ingår även att öka kunskapen och förståelsen både hos företagaren och inspektören vad gäller fusk och bedrägligt beteende inom livsmedelsbranschen och vilka konsekvenser detta kan leda till.

Livsmedelsfusk medför att konsumenter, företag eller myndigheter blir lurade och ekonomiskt drabbade. Ibland medför livsmedelsfusk också hälsorisker. Det går heller inte att utesluta att livsmedelsfusk har koppling till andra typer av bedrägliga förfaranden eller brottslighet. Det är också viktigt att företag kan konkurrera på samma villkor och konsumenter får vad de betalar för.

Tidsplan

Projektet kommer i huvudsak bestå av en kontrollperiod där de deltagande kommunerna kontrollerar relevanta verksamheter som hanterar och säljer rått kött och ägg.

I samband med kontrollen kommer företagaren att informeras om de krav som gäller samt vikten av spårbarhet, dvs att kunna visa upp och veta varifrån de livsmedel man säljer och hanterar kommer ifrån. I detta fall gäller det kött och ägg. Projektgruppen har tagit fram en broschyr som belyser detta.

Inför uppstart av projektet hålls en digital “kick off”. Den kommer bland annat att innehålla en föreläsning av livsmedelsinspektörer som ingår i Malmös “fusk- och bedrägerigrupp”.

Januari – Mars Arbetsgruppen tar fram en projektplan
April                    Inbjudan till kick-off med föreläsning
28 April  Information på länsmötet
27 Maj Kick-off med föreläsning
Juni Kontrollperioden startar
September Kontrollperioden slutar och resultat rapporteras in till arbetsgruppen
Oktober – November    Sammanställning av resultat
December                  Projektrapport redovisas

Resultat

Informationsbroschyr ägg

Informationsbroschyr kött

Projektrapport

Arbetsgrupp

Josefin Gustafsson, Nybro
Jan Ekelin, Kalmar
Katarina Proos Vedin, Mörbylånga
Anna Johansson, Miljösamverkan SydostHemsidan