Kommunikation och bemötande 2012

Mål:

Inspektören ska få verktygen och hjälpen till ett fungerande bemötande som leder till konstruktiva samtal för att skapa goda relationer och samarbete med livsmedelsföretagarna

Resultat:

En utbildningsdag för livsmedelsinspektörerna med 21 deltagande. Föreläsare var Mette Lindgren Helde.

Arbetsgrupp:

Helena Karlsson, Borgholm kommun
Katarina Proos-Vedin, Mörbylånga kommun
Anna Johansson, Miljösamverkan Sydost

Projekrapport (pdf)