Dricksvattenkontroll 2014

Mål

Under 2014 har ett projekt om dricksvatten genomförts i Kalmar län och Region Gotland med syftet att öka kunskapen, kompetensen och samsynen mellan inspektörerna i regionen. Projektet samordnades av Miljösamverkan Sydost på uppdrag av länens tillsynsmyndigheter. Projektet har genomförts genom workshop-tillfällen för inspektörerna samt ett studiebesök på ett dricksvattenverk.

Resultat

Utvärderingar som gjorts efter workshop-tillfällena visar på att inspektörerna varit nöjda, att de känner att de fått mer insyn i hur kollegorna arbetar, ökat sin egen kompetens och känner sig inspirerade att fortsätta arbetet med att utveckla dricksvattenkontrollen. Inspektörerna tycker att det är värdefullt att få tillfälle att diskutera kontrollrelaterade frågor med sina kollegor.

Arbetsgrupp:

Anna Hagberg, Mörbylånga kommun
Anna Johansson, Miljösamverkan Sydost
Mattias Pettersson, Västerviks kommun
Oscar Ekberg, Emmaboda kommun

Projektrapport (pdf)