Uppdatera gammalt material som MSO tagit fram 2016

Projektmål

Ta fram en prioriteringslista över det material som behöver revideras och uppdatera det material som mest behövs

Resultat

Reviderat inspektionsunderlag för tillsyn av egenkontrollförordningens krav (digitalt ifyllbart)

Reviderad farligt avfallsbroschyr 2017  OBS! Ny version 2021 finns under fliken Information till företag

Reviderad rivningsavfallsbroschyr 2017

Projektplan

Feb-Mars          Enkät skickas till kommuner och länsstyrelser och en prioriteringslista tas fram
April Prioriteringslista klar, uppdateringen börjas
23 Maj 

Utbildning "Bäst i text"

Maj - November  Uppdatering av egenkontrollunderlaget samt remiss till kontaktpersoner
December Uppdatering klar

Arbetsgrupp

Sten Forsberg, Mörbylånga kommun
Lars Holgersson, Västerviks kommun
Rikard Tillback, Kalmar kommun

 

Beskrivning i VP

Mycket bra material har tagits fram inom MSO men det mesta behöver mer eller mindre uppfräschning och/eller uppdatering för att det ska kännas användbart. Även tidigare tillsynsprojekt och checklistor. Välja ut de som känns mest relevanta och användbara.