IED 2018

Mål
Enkel och likvärdig tillsyn genom att sammanställa en stegvis handläggningsplan för genomförande av IED tillsyn för de inspektörer som berörs.

Projektplan

mars-juli           Arbeta fram en handläggningplan
                        Planera för utbildningar
                        Remiss av handläggningsplanen
sem

okt                    Handläggningsplanen klar

29 nov              Utbildning om IED samt presentation av handläggningsplanen

Resultat

Handläggningsplan för IED verksamheter
Spara på egen dator och fyll i digitalt!

Arbetsgrupp
Maria Almstedt, Länsstyrelsen i Kalmar län
Emma Aminder, Mönsterås kommun
Sten Forsberg, Mörbylånga kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Marie Lindström, Oskarshamns kommun
Line Nilsson, Kalmar kommun

Uppdrag
Horisontella och vertikala BAT- slutsatser. Tillsynen av efterlevnaden av IED utövas av både kommuner och länsstyrelser. Genom likriktad tillsyn ökar rättssäkerheten för verksamhetsutövaren.  Kan vi skapa samsyn genom handläggarstödet ger det i sin tur ett effektivare tillsynsarbete. Regionalisering av projektet.
Handledningsprojekt – fritt val, ligger inom flera miljökvalitetsmål