Informationsprojekt 2010

Mål

Bistå miljökontoren med ett förslag till information som kan finnas på hemsidorna

Målgrupp

Kommuninvånare, allmänheten, företagare, förtroendevalda

Resultat

Informationsprojektet "Miljö på webben" 

 

Slutrapport Slutrapport

Nationellt miljömål

Alla

Arbetsmetod

  • Ett förslag till en gemensam stomme togs fram som omfattade arbetsuppgifterna inom miljösidan (livsmedel, miljö, hälsoskydd mm).
  • Stommen kompletterades med förslag på bra sidor samt med en lista över vilka blanketter som bör finnas. Förslaget remitterades till alla kommuner inom Miljösamverkan Sydost.
  • Temadagen "Miljö på webben" genomfördes i november och ett förslag till rapport presenterades.

Arbetsgrupp

Sven af Ekenstam, Vimmerby kommun
Mariana Hugosson, Västerviks kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Daniel Johansson, Hultsfreds kommun
Elin Nilsson, Västerviks kommun
Gunilla Vidstige, Borgholms kommun