Miljömålstillsyn 2008

Mål

Utvärdera olika befintliga modeller för miljömålsstyrd tillsyn.

Resultat

Tre olika modeller testades på olika tillsynsobjekt (A-, B-, C-, U- och hälsoskyddsobjekt). Möjligheten att använda modellerna för inte objektsbunden tillsyn undersöktes. De testade modellerna var Högsby kommuns, Länsstyrelsen i Västra Götalands och Sveriges kommuner och landstings. Modellerna och arbetsgruppens utvärdering redovisades på en temadag under hösten samt i nedanstående rapport.

Rapport - Miljömålstillsyn (pdf)

Högsby kommuns modell (pdf)

Arbetsgrupp

Nina Hansson, Länsstyrelsen i Kalmar
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Eva Öberg, Kalmar kommun