Samverkan i Sydost och Blekinge, miljö Socialfondsprojekt 2010-2011

Logga-EU-msf-mskb-mso

Fem län samverkade för att nå gemensamma miljömål

Beskrivning och resultat av ett Socialfondsprojekt genomfört i 5 län och 36 kommuner: Från januari 2010 t.o.m. juni 2011 genomförde handläggare och chefer på 36 kommuners miljökontor och 5 länsstyrelsers miljöenheter ovanstående projekt. Bakom ansökan och samordningen av projektet stod Miljösamverkan Kronoberg/Blekinge, Miljösamverkan F (Jönköpings län) och Miljösamverkan Sydost (Gotlands och Kalmar län).

EUs Socialfond biföll vår ansökan om att avsätta knappt två miljoner till projektet.
Läs mer om Europeiska Socialfonden

Projektets övergripande syfte var att samverka för att kunna arbeta mot våra gemensamma miljömål. För att kunna nå miljömålen är det mycket viktigt att kunna prioritera arbetsuppgifterna och bemöta våra läns medborgare på ett professionellt sätt.

Projektet innehöll därför följande tre steg:

  • Utbildningar av 361 medarbetare och miljöchefer inom ledarskap, effektivt arbetssätt och bemötande.
  • Insamling av förslag från alla deltagare om hur arbetet kan utformas effektivare och bemötandet förbättras.
  • Ta fram en plan över hur våra län kan samverka framöver

Resultat:

Vägen mot en effektivare miljötillsynKort information om projektresultatet (pdf)

Miljökontorens förslagsbankSammanställning av resultaten från utbildningarnas grupparbeten med tips och metoder till en bättre arbetsmiljö och ett effektivare arbetssätt.Se sammanställningen av resultatet (pdf)

Förslag till samverkansplan inom våra län Se samverkansplan (pdf)

Kontaktpersoner

Kronobergs och Blekinge län: Heidi Samuelsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tfn 073-347 79 25
Jönköpings län: Camilla Johansson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tfn 073-08 764 90
Gotlands och Kalmar län: Karen Jensen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tfn 070-390 88 24