Miljötillsyn vid lantbruk 2006-2007

Mål

Minska närsaltsläckaget från lantbruken i Kalmar län genom att:

  • Informera och utbilda handläggare och lantbrukare i växtodlingsplaner och egenkontroll/miljöhusesyn (2006)
  • Kontrollera tillämpningen av växtodlingsplaner och egenkontrollförordningen genom inspektioner hos lantbruken i Kalmar län (2007).

Metod

Under 2006 utbildades både lantbrukare och miljöhandläggare i hur en växtodlingsplan läggs upp och används. Lantbruksenheten på Länsstyrelsen i Kalmar höll i själva utbildningarna.
Varje deltagande kommun valde sedan utifrån sina egna tillsynsplaner hur många lantbrukare som skulle ingå i projektet. Under 2007 inspekterades 96 lantbruk av sin kommunala tillsynsmyndighet och särskild fokus lades på företagets växtodlingsplaner och egenkontroll. Inspektionerna har huvudsakligen genomförts inom länets nitratkänsliga områden.

För att säkra en likvärdig bedömning av lantbruksföretagen genomfördes inspektionerna med ett gemensamt inspektionsunderlag. Det speciella med arbetsmetoden har varit att de lantbrukare som fick besök av sin tillsynsmyndighet under 2007, redan under 2006 informerades om att en inspektion planerades och erbjöds att utbilda sig inom området.

Samverkan inom detta projekt har även skett med Beredningssekretariatet för Vattenmyndigheten, Södra Östersjön som bidragit med kartor och fakta om vatten.

Resultat

Inspektionsunderlag
Slutrapport "Miljötillsyn vid lantbruk" (pdf) >
Bilaga 1 - Sammanställning av inspektionsmallen (pdf) >

Arbetsgrupp

Emma Aminder, Mönsterås kommun
Kristina Andersson, Oskarshamns kommun
Magnus Hellström, Länsstyrelsen i Kalmar
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Sara Paulsson/ Karin Eklund, Kalmar kommun
Nils Rydström, Västerviks kommun