Miljötillsyn på lantbruk 2014

Mål

  • Minska övergödningen från lantbruken i Gotlands och Kalmar län
  • Öka kunskapen hos lantbrukare och miljöinspektörer
  • Samsyn i tillsynen

Projektplan

Mars-Augusti
26 Augusti
1 September-24 Oktober
2 December
Jan 2015


Ett gemensamt inspektionsunderlag tas fram
Miljöinspektörerna testar inspektionsunderlaget
Inspektioner genomförs
Uppföljningsmöte för inspektörer
Broschyr om inspektionsresultatet tas fram

Resultat

Inspektionsunderlag:
Inspektionsunderlag - spara på din dator och fyll i digitalt
Inspektionsunderlag - För utskrift
Lagar och bilagor - För utskrift

Reviderad inspektionsunderlag december 2014

Arbetsgrupp
Emma Aminder, Mönsterås kommun
Anna Göthberg, Högsby kommun
Pernilla Landin, Torsås kommun
Sara Paulsson, Kalmar kommun
Magnus Sjögren, Länsstyrelsen i Kalmar
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Beskrivning av projektet i VP 2014

Hur uppnår vi en god och hanterbar tillsyn som på sikt kan minska näringsläckaget till våra vattendrag och till Östersjön? Exempel på inriktning kan vara framtagande av enkla och aktuella checklistor, försiktighetsmått i c-anmälningar och hantering av dispenser.