Sätt P för fosfor 2018

Mål
Övergripande: Minska fosforutsläppen från lantbruken.
Öka kunskapen om rätt fosforhantering hos lantbrukare och tillsynsmyndigheter för ökad lönsamhet och bättre miljöskydd.

Projektplan med resultat

mars-juni                P-inspektionsunderlag arbetas fram.
                               Planering av utbildningar.
                               Remiss av inspektionsunderlaget

 20 sep                   Temadag:
                               Fosforåtgärder i lantbruket, tillsyn och praktik

 okt                         Inspektionsunderlag med fokus på minskning av P-läckage från lantbruken
                               Inspektionsunderlag - digitalt ifyllbart
                               Inspektionsunderlag - ifyllbart med penna

14 nov                    Temadag:  
                               Utbildning om miljöåtgärder inom lantbruket 
                              

Arbetsgrupp
Valentin Bocioaca, Högsby kommun
Christer Hermansson, Västerviks kommun
Nina H Nilsson, Länsstyrelsen i Kalmar
Sara Paulsson, Kalmar kommun
Karin Åkerstedt, Hultsfred/Vimmerby kommun
Karen Jensen, MSO

Uppdrag
Fokus på markkartering. Gå igenom aktuella markkarteringar hos verksamheterna och kolla vilka områden som har högst fosforklass (klass V). Titta på vad ”Riktlinjer för gödsling och kalkning” rekommenderar för fosfornivåer som högst borde spridas på klass V jordar. Diskutera med verksamheterna vad de gör idag och vad de skulle kunna göra framöver. Sammanställning av kunskapsläget kring vilka jordar som läcker fosfor, om när även alven bör karteras, vilka åtgärder respektive fånggrödor som fungerar bäst m.m. borde ingå som information till inspektörerna innan projektet startar. Informera även lantbrukarna om detta.
Handledningsprojekt inom miljömålet ”Hav i balans och Levande kust och skärgård”