Miljötillsyn på lantbruk 2014

2014

 

Mål:  

  • Minska övergödningen från lantbruken i Gotlands och Kalmar län
  • Öka kunskapen hos lantbrukare och miljöinspektörer
  • Samsyn i tillsynen

 

Projektplan:

Mars-Aug            Ett gemensamt inspektionsunderlag tas fram

26 Aug                Miljöinspektörerna testar inspektionsunderlaget

1 Sep-7 Nov        Inspektioner genomförs

2 December        Uppföljningsmöte för inspektörer

Jan 2015             Broschyr och rapport om inspektionsresultatet

 

Resultat:

Inspektionsunderlag - spara på din dator och fyll i digitalt
Inspektionsunderlag - För utskrift
Lagar och bilagor - För utskrift

Reviderad inspektionsunderlag december 2014

Broschyr om inspektionsresultaten, färg
Broschyr om inspektionsresultaten, svart/vit

Rapport tillsynsprojekt

 

Arbetsgrupp:

Emma Aminder, Mönsterås kommun
Anna Göthberg, Högsby kommun
Pernilla Landin, Torsås kommun
Sara Paulsson, Kalmar kommun
Magnus Sjögren, Länsstyrelsen i Kalmar
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Beskrivning av projektet i VP 2014:

Hur uppnår vi en god och hanterbar tillsyn som på sikt kan minska näringsläckaget till våra vattendrag och till Östersjön? Exempel på inriktning kan vara framtagande av enkla och aktuella checklistor, försiktighetsmått i c-anmälningar och hantering av dispenser.