Djurhållning nära tätbebyggelse 2009

Mål

Ta fram ett förslag till gemensam policy inom området

Resultat

Arbetsgruppen tog fram en rapport över bl. a. vilka riktlinjer och policys som finns inom området.

djurhallning Rapport

Arbetsgrupp

Anette Nygren, Borgholms kommun
Daniel Johansson, Hultsfreds kommun
Jessica Dahl, Nybro kommun
Kerstin Erlandsson, Länsstyrelsen i Kalmar län
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost