Förebyggande av olyckor på företag 2005

Mål

  • Förebygga och minska antalet olyckor som kan påverka hälsan och miljön på miljöfarliga verksamheter inom Kalmar län.

Resultat

  • Två temadagar arrangerades i Västervik och Kalmar under 2005 där främst C-företag och miljöhandläggare lärde sig att utforma en grovanalys. Se inbjudan>

Arbetsgrupp

Ingmar B. Gustavsson, Kalmar
Sam Ekberg, Nybro
Elin Nilsson, Västervik
Karen Jensen, Regionförbundet
Maria Vrethammar, Hultsfred

Informationsmaterial

forebyggande_olyckor Kursinbjudan "Riskbedömning på företag"