Tillsyn på små verksamheter 2012

Mål

Öka kunskapen om miljöbalken hos U-företag (företag med mindre miljöpåverkan).

Projektplan

Mars - juni Inspektionsmaterial tas fram och remissas. Planering av temadag 3 sep Projektet presenteras för kommunernas kontaktpersoner på Oskarshamns folkhögskola, 13-16. Sep - okt Gemensamma inspektioner 14 Nov Inspektionerna rapporteras och sammanställs Jan 2013 Rapport/Feedback till företagen

Broschyr med checklista

Tips för företagets miljöarbete - Färg (pdf)

Tips för företagets miljöarbete - Svart (pdf)

Inspektionsunderlag (pdf)

Rapport

Resultat och rapport (pdf)

Övrig miljöinformation från Miljösamverkan Sydost

Farligt avfall (pdf)   OBS! Ny version 2021 finns under fliken Information till företag

Verksamhetsavfall (pdf)

Kemikalier (pdf)

Dagvatten (pdf)

Energi (pdf)

Arbetsgrupp

Maria Almstedt, Mörbylånga kommun
Carl Johan Fredriksson, Kalmar kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Sebastian Stalgrim, Västerviks kommun

Uppdrag enligt VP 2012

Hur bedriver man bra tillsyn på små verksamheter? Vilka krav är rimliga att ställa? Kan man ta fram en checklista för tillsyn av alla typer av t.ex. verkstäder (bilverkstäder, smidesverkstäder, mekaniskverkstad osv)