Rutiner för olyckor - vem gör vad? 2004

Önskemål om stöd och rutiner vid olyckor finns hos många miljöhandläggare i länet. Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram en vägledning vid bränder och utsläpp som kan utgöra ett bra stöd vid olyckor.

Mål

Öka miljöhandläggarnas beredskap inför olyckor

Resultat

Två utbildningsdagar genomfördes under hösten 2004 som baserades på Miljösamverkan Västra Götalands material.

Arbetsgrupp

Johnny Andersson, Högsby kommun
Solveig Eriksson, Torsås kommun
Marie Isaksson, Nybro kommun
Karen Jensen, Regionförbundet i Kalmar län.