• Tidigare projekt
  • Vatten
  • Spara vatten 2020

Spara vatten 2020

Mål
Smart och effektiv vattenanvändning hos verksamheter.
Öka kunskapen om vattenanvändningen hos företag och tillsynsmyndigheter.

Projektplan

Feb – Jun Underlag om vattenbesparing tas fram
Planering av utbildning
Sep Remiss kontaktpersoner /testa den på egna företag?
Okt Underlaget klart
Okt/Nov Utbildning via korta filmer som kan användas inför inspektioner eller som informationsmaterial
Dec Projektet avslutas

 

Resultat

Framtagna filmer om effektiv vattenanvändning

Del 1 - När vattentillgången brister, en film för företag om att göra skillnad

Del 2 - Vattentillgången i Sverige i ett förändrat klimat

Del 3 - Industriell symbios

Inspektionsunderlag för vatteneffektivitet hos företag:

Digital ifyllbar version

Utskriftsversion

Arbetsgrupp

Maria Almstedt, Länsstyrelsen Kalmar län
Heléne Fransson, Oskarshamns kommun
Therese Lindqvist, Mörbylånga kommun

Uppdrag

Informationsprojekt, miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”​

Vattenresurserna är inte oändliga! Vad kan vi göra som privatperson eller verksamhetsutövare för att spara på vattentillgången? (Gärna med focus på verksamheter).
Hur fördelas färskvattenresurserna så att de som behöver vatten får vatten? Vem prioriteras vid vattenbrist? Hur påverkar man så att alla tänker på att spara vatten jämt. Hur ska verksamhetsutövare tänka och göra för att spara vatten? Tips för verksamhetsutövare vad det gäller vattenbesparande åtgärder för både lantbruk och industrier. Vilka regler och lagstiftning måste t.ex. lantbrukare ta hänsyn till för uttag av grundvatten? Hur kan man jobba med vattenfrågan i tillsynen enligt miljöbalken?