Vattendirektivet 2011

 

Mål

Förbättra statusen för våra vatten Ta fram en handledning till kommunerna om kraven i åtgärdsprogrammet

Projektplan

Jan-sep  Handledning arbetas fram

10 juni  Utbildning i VISS

Sep Handledning på remiss till kontaktpersoner

Okt/nov Temadag om vattendirektivet

Mars2012 Handledningen klar i mars 2012  

Resultat

Handledning: Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? (pdf) 

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden som kan påverka vattenförekomst eller övrigt vatten (extern excel-fil Länsstyrelsen i Kalmar län)

Mall - sammanställning dricksvattentäkter (excel-fil)

Arbetsgrupp

Stan Weyns, Torsås kommun
Christian Svensson, Västerviks kommun
Åsa Albertsson, Emmaboda kommun
Kristina Samuelsson, Beredningssekretariatet, Länsstyrelsen i Kalmar län
Nina Hansson, Länsstyrelsen i Kalmar län
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

 

Uppdrag från VP 2011: Handledningsprojekt

Mål

Att få reda på vad som förväntas av kommunerna nu och på lite längre sikt med anledning av vattendirektivet.

Nu är allt vatten klassat enligt vattendirektivet och vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram. Nu är det dags att komma till handling. Kommunerna behöver hjälp att tolka vad som förväntas och hur arbetet kan bedrivas för att uppnå god vattenstatus. Inom projektet ska det tas fram förslag till hur aktivt vattenarbete kan bedrivas i kommunerna och goda exempel ska belysas.

Miljömål

Ingen övergödning med flera

Aktuellt läge

Projektarbetsgruppen arbetar med att ta fram en projektplan.