Ökad medvetenhet och kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar 2012

Mål:

  • Bidra till förbättrad dricksvattenkvalitet i enskilda brunnar. 
  • Öka kunskapen om brunnar och vattenkvalitet hos brunnsägare och handläggare.


Nationellt mål:

Grundvatten av god kvalitet

Projektplan

Mars - juni  Kampanjen och temadagen förberedds. Syfte med kampanjen är att få brunnsägarna att se över brunnen och sedan ta ett vattenprov. 
Juni  Inbjudan till temadag 
Sep  Temadag genomförs 
Okt - dec  Kampanjen genomförs 
Mars 2013  Kort projektrapport sammanställs 
  
 

 Dokument och slutrapport

Logotyp
Information till kommunblad  
Information till webben  

Projektrapport

Arbetsgrupp

Malin Ewers, Borgholms kommun
Anna Hagberg, Mörbylånga kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Magnus Pettersson, Region Gotland
Anna Sjögren, Hultsfreds kommun

 
  

Uppdrag från VP 2012:

Kunskapen om vatten som vårt viktigaste livsmedel behöver lyftas, kunskapen verkar ha minskat och antalet föroreningskällor har ökat. Allmänhetens medvetenhet och kunskap om att ha en enskild vattentäkt verkar bli allt sämre och många av de enskilda brunnarna har inte godtagbar kvalitet för dricksvatten

På bred front behöver kommuninvånarna upplysas och bli medvetna om vad det innebär att ha en egen dricksvattenbrunn avseende vattenkvalitet, skötsel och underhåll av brunnen m.m. Samtidigt tycker vi också att vi själva behöver bli bättre på att tolka analysresultat, få mer kunskaper om möjliga åtgärder för olika typer av vattenkvalitetsproblem m.m. Projektgruppen arbetar fram information om skötsel av egen brunn, vad de vanligaste vattenkvalitetsproblemen orsakas av samt hur man kan åtgärda dessa