• Projekt 2021

Riktlinjer för oljeavskiljare 2021

Mål
Minska mängden olja i våra vattendrag genom att:

Öka kunskapen om oljeavskiljare (funktion, skötsel, kontroll m.m.)
Ta fram förslag till gemensamma riktlinjer för oljeavskiljare
Målgrupp: Tillsynsmyndigheter

Tidplan
feb - okt          Sammanställa förslag till vägledning och riktlinjer

okt                  Remiss av vägledning med riktlinjer till kontaktpersoner                  

15 -16 nov      Utbildning om oljeavskiljare och presentation av vägledning

dec                 Utvärdering av projekt och avslutning

Aktuellt - november 2021
En utbildning om oljeavskiljare genomförs den 15-16 nov. Vägledningen är nu klar, se nedan.

Resultat

Vägledning om oljeavskiljare

Tillsyn av oljeavskiljare - Åke Stenqvist inspelade föreläsning 15 nov 2021

 

Uppdragsbeskrivning i verksamhetsplanen 

Riktlinjer gällande oljeavskiljare - Handledningsprojekt
Oljeavskiljare förekommer i många verksamheter där tillsyn sker. Målet för projektet är att få kunskap om oljeavskiljarens funktion. Genom tillsyn se till att oljeavskiljaren uppfyller dagens krav på rening, provtagning, egenkontroll, utsläppspunkt m.m. För att få en enhetlig bedömning med likartade krav tas gemensamma riktlinjer fram. Dessa ska gälla både befintliga verksamheter och nyinstallationer, med syftet att i första hand vara ett stöd för inspektörer men även vara till nytta för verksamhetsutövare, projektörer, konsulter och fastighetsägare.
Miljösamverkan Sverige har inget material framtaget, men flera kommuner har material man kan utgå ifrån för att begränsa arbetsinsatsen.

Arbetsgrupp
Kajsa Högström, Oskarshamns kommun

Christian Karlsson, Hultsfred/Vimmerby kommuner

Annika Söderholm, Västerviks kommun

Hanna Tapper, Emmaboda kommun