Kalendarium

Temadagar 2021: 

Dag Utbildning och plats
15 -16 nov, förmiddagar Tillsyn av oljeavskiljare.                             Planering pågår av digital utbildning 

25 - 26 nov, förmiddagar

 

Kommunal samsyn vid prövning av avloppstillstånd samt vid tillsyn/inventering av små avlopp. Planering pågår av digital utbildning
1 - 2 dec, förmiddagar Åtgärder och kontroll av nedlagda kommunala deponier. Planering pågår av digital utbildning

Löpande information om våra kurser och konferenser

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär, klicka på knappen nedan!