Kalendarium

Temadagar 2019/2020: 
 

Dag Utbildning och plats

19 nov
Kalmar

Olje- och fettavskiljare
29 nov
Kalmar

Dagvattenanläggningar

13 feb 
Oskarshamn
Vattenskyddsföreskrifter - Planering pågår

Löpande information om våra kurser och konferenser

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär, klicka på knappen nedan!


Kursdokumentation från genomförda utbildningar:

Miljögifter i brandskum - Oskarshamns Folkhögskola, 10 september 2019

Vad är PFAS och varför är det ett bekymmer? Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket

Vad innehåller brandsläckvatten?  Ramboll

Tillsyn av små och medelstora förbränningsanläggningar - Virserum 1 november 2018
- Björn Zethraeus

Anläggningen och bränslet

Förbränning och föroreningar

Om olika panntyper

Förbränningsrester

Något om ekodesigndirektivet

Något om miljöstyrning och lagar

Något om emissioner

Mätteknik
 


Smitta i förskolan - Kalmar och Oskarshamn 5,6 september 2018

Helen Karlberg, Arbetsmiljöverket

Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten

Lisa Labbé Sandelin, Smittskyddsläkare i Kalmar län
med följande länkar:


Presidie- och miljöchefsmötet i Nybro - 15 mars 2018

Miljösamverkan Sydost

Malmö Stad

Naturvårdsarbetet i Nybro kommun

Sanering Pukeberg

Sanering glasbruken

Svartbäckmåla


Nedskräpning och miljöbrott - 28 februari 2018

Jan Olof Andersson - Åklagarmyndigheten